Säker utebelysning

Efter att du planerat lite och bestämt dig för vilken sorts utebelysning du ska köpa är det flera saker du bör tänka på så att du får rätt sorts utebelysning, och framför allt en säker utebelysning. Det är ju så att utebelysningen ständigt är utsatt för regn, fukt och kyla vilket ställer högre krav på den belysning du köper och du måste även vidta vissa säkerhetsåtgärder så att den inte brinner upp eller utsätter någon för fara. Om du följer våra råd här på utebelysningen.se förhindrar du att något sådant kommer att hända.

Så får du en säker utebelysning

  1. Köp enbart riktig utebelysning. All utebelysning måste vara anpassad för utomhusbruk för annars finns det risk för att belysningen kortsluts, brinner upp eller blir strömförande. Det är alltså farligt att använda belysning för inomhusbruk ute eftersom den är känslig för fukt och kyla.
  2. Kolla IP-klassen. Nästan all utebelysning har ett IP-klassnummer som visar hur stryktålig och fuktkänslig belysningen är. Din utomhusbelysning bör ha ett IP-nummer på minst 44. Den första siffran står för tåligheten och den andra siffran för hur mycket vatten belysningen tål. Siffran 4 visar att utebelysningen klarar av regn och strilande vatten. Om din utebelysnings sista siffra är 8 betyder det att den till och med kan placeras under vatten, till exempel i en pool.
  3. CE-märkning. En CE-märkt belysning är en säker belysning eftersom CE-märkningen visar att den uppfyller de svenska kraven på säkerhet. Om utebelysningen har en annan märkning bör du kolla upp att den också uppfyller svenska normer och krav.
  4.  Skarvsladdar för utomhusbruk. Om du behöver dra skarvsladdar och förgreningsuttag utomhus måste de vara tillverkade för utomhusbruk, annars kan det gå riktigt illa.
  5. Jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare ser till att strömmen slås av direkt om någon av dina lampor skulle bli strömförande och är därför ett måste om du vill ha en säker utomhusbelysning. Om din bostad inte har en jordfelsbrytare kan du köpa en extern variant som du kan använda dig av.